ساکنین یک سایت خرید و فروش املاک است


که امکانات متفاوتی برای کاربر در نظر گرفته

فعلا این معرفی کوتاه را داشته باشید تا بیشتر در مورد ساکنین صحبت کنیم