ثایر كاهش نرخ سود بانكی بر قیمت مسكن


بانك مركزی بالاخره تصمیم  كبری را گرفت و نرخ های سود بانكی را از روز 11 شهریورماه كاهش داد. صرف  نظر از اینكه هنوز هم برخی از بانكها، با لطایف الحیلی نرخ های سود بالاتر  از نرخ های رسمی به سپرده گذاران پرداخت می كنند، سوال این است كه كاهش نرخ  سود سپرده های بانكی چه تاثیری بر بازار مسكن خواهد داشت؟

كاهش نرخ سود سپرده های بانكی از دو كانال، تقاضای مسكن را تحریك می‌نماید:

1-با  كاهش نرخ سود سپرده های بانكی، انگیزه سپرده ‏‏گذاری در بانك، كاهش یافته و  بخشی از نقدینگی به سمت بازار مسكن روانه می شود و باعث تحریك تقاضای مسكن  خرید و فروش خانه و در نتیجه افزایش قیمت مسكن می شود. این پدیده بر این مبنا استوار است كه  مسكن و حساب‌های پس‌انداز بانكی، دارایی‌های جایگزین هستند؛ ازاین‏ رو هر  زمان كه بازدهی یكی از این دو دارایی‌ كاهش می‌یابد، تقاضا به سمت دارایی  رقیب جریان می‌یابد. شایان توجه است كه به اعتقاد بسیاری از صاحب‏نظران  اقتصاد مسكن در ایران، مهم‎ترین بازار رقیب مسكن، سپرده‎های بانكی است.

2-نرخ  سود تسهیلات بانكی ارتباط نزدیكی با نرخ سود سپرده های بانكی دارد. بر این  اساس با كاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات خرید نیز به تدریج كاهش  یافته و تمایل خریداران برای پذیرش بدهیِ بالا و خرید خانه افزایش می‌یابد  كه این مسأله، تحریك بیش‌تر تقاضا (خصوصا تقاضای مصرفی) و در نهایت افزایش  تدریجی قیمت مسكن را به دنبال دارد.

مجموع دو عامل فوق موجب انتقال به راست منحنی تقاضای مسكن بر اثر كاهش نرخ سود بانكی و به تبع افزایش قیمت مسكن است.

در  سمت عرضه مسكن نیز با كاهش نرخ سود سپرده های بانكی، زمینه كاهش نرخ سود  تسهیلات تولید مسكن فراهم می گردد كه این موضوع می تواند به نوبه خود موجب  تعدیل هزینه تمام شده ساخت مسكن شود.

با این حال به نظر می‏ رسد در كوتاه مدت و میان مدت، اثر تغییرات بهره بانكی بر سمت تقاضای مسكن، به مراتب قوی‎تر از سمت عرضه است.


در  مجموع، برآیند اثر كاهش نرخ سود سپرده های بانكی بر قیمت مسكن (صرف نظر از  سایر عوامل تاثیر گذار همچون خانه های خالی، نقدینگی، قیمت نفت، وام مسكن  و...) افزایشی ارزیابی می شود.